Aktualności

Najnowsze aktualności

Grupa Biznes Polska zrealizowała dwa projekty badawczo rozwojowe

5 listopada 2020 r.

Grupa Biznes Polska zrealizowała dwa projekty badawczo rozwojowe: "Audyt technologiczny w obszarze automatyzacji procesów" oraz "Opracowanie planu wdrożenia innowacji w firmie w ramach automatyzacji procesów świadczenia usług" o wartości 49.700 zł netto każdy.
Numery projektów: WND-RPPD.01.04.01-20-0156/19 oraz WND-RPPD.01.04.01-20-0157/19.
Wartość wkładu Funduszy Europejskich w każdym projekcie to 37275,00 zł.

   

Zapytanie ofertowe II

19 listopada 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019 Analiza i opracowanie planu wdrożenia technologii dla Grupa BIZNES POLSKA - Wnorowski i wspólnicy spółka jawna w obszarze potencjalnej automatyzacji procesów, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

zapytanie_ofertowe.pdf
zal1_formularz_ofertowy.docx
zal2_oswiadczenie_powiazania.docx
zal3_oswiadczenie.docx

Zapytanie ofertowe I

19 listopada 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019 Analiza i opracowanie planu wdrożenia technologii dla Grupa BIZNES POLSKA - Wnorowski i wspólnicy spółka jawna w obszarze potencjalnej automatyzacji procesów, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

zapytanie_ofertowe.pdf
zal1_formularz_ofertowy.docx
zal2_oswiadczenie_powiazania.docx
zal3_oswiadczenie.docx

Kryształy Przetargów Publicznych

29 lipca 2016 r.

Na stronie www.nagroda.przetargipubliczne.pl można zgłaszać zadania w 8 edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych. Każda jednostka administracji publicznej (zamawiający) oraz każdy przedsiębiorca (wykonawca) może zaprezentować zrealizowane przez siebie inwestycje.

Ubieganie się o nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.

Nagroda Kryształy Przetargów Publicznych służy promowaniu najwyższych standardów w zamówieniach publicznych, stosowanych zarówno przez zamawiających, jak i przez wykonawców. Niezależna Kapituła Nagrody, złożona z najlepszych w kraju ekspertów, zwraca uwagę na cały przebieg postępowania przetargowego, od chwili jego ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej. Liczy się także proces realizacji udzielonego zamówienia i jakość jego wykonania.

Grupa Biznes Polska jest patronem wydarzenia.

Pozwolenia na budowę

2 marca 2016 r.

Jako pierwsi na rynku uruchamiamy monitoring wydawanych pozwoleń na budowę. Informacja ta daje szansę wczesnego dotarcia do inwestorów, a tym samym pozyskania interesujących zleceń. Ogłoszenia można znaleźć w kategorii inwestycje. Zapraszamy!

Grupa Biznes Polska przejmuje serwis mojeprzetargi.pl

20 stycznia 2016 r.

Z początkiem roku 2016 Grupa Biznes Polska Sp.j przejęła serwis mojeprzetargi.pl. Tym samym, witamy wszystkich użytkowników systemu mojeprzetargi.pl w największej firmie monitorującej przetargi w Polsce. Pragniemy zapewnić, że ze wszystkimi Klientami mojeprzetargi.pl nastapi kontakt z naszej strony w celu jak najlepszego dostosowania nowej oferty i konfiguracji usługi. Mamy nadzieję, że ta zmiana przyniesie Państwu jeszcze więcej korzyści.

Wojciech Wróblewski
Dyrektor Generalny GBP

Nowy Panel Klienta

7 września 2015 r.

Panel użytkownika na biznes-polska.pl przeszedł dużą przemianę. Teraz jest bardziej intuicyjny i czytelny. Usprawniona została również nawigacja pomiędzy panelem, a bazą ogłoszeń oraz ustawienia raportów mailowych. Zapraszamy do testowania i zgłaszania uwag.

Nowy Panel Klienta

Monitorujemy Dotacje!

26 marca 2015 r.

Na platformie ogłoszeniowej biznes-polska.pl pojawiła się nowa kategoria ogłoszeń - Dotacje, gdzie znaleźć można ogłoszenia o pozyskanych dofinansowaniach na realizację zadań i inwestycji. Informacja taka umożliwia wcześniejsze dotarcie do zamawiających (beneficjentów).

biznes-polska.pl/dotacje/

Wyróżnienia: